Εταιρικά Προγράμματα

 

Κρατήστε τους υπαλλήλους σας ευτυχισμένους, προστατευμένους και παραγωγικούς με λύσεις οφέλους που είναι κατάλληλες για την επιχείρησή σας και τον προϋπολογισμό σας.

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας

Φροντίστε για την ολοκληρωμένη περίθαλψη των εργαζομένων σας, μέσα από ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα παροχών υγείας.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Υποστηρίξτε τους εργαζόμενους της εταιρείας σας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για εγγυημένη, εταιρική σύνταξη.

Ομαδικά Προγράμματα Προστασίας

Αναδείξτε το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας σας, προστατεύοντας τα αγαπημένα πρόσωπα των εργαζομένων στις δύσκολες στιγμές.

Ευέλικτες Ομαδικές Παροχές

Η MetLife φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις Ευέλικτες Παροχές, που συμπληρώνουν και ενισχύουν το βασικό εταιρικό σας πρόγραμμα!

Υποστηρίξτε τη δυνατότητα των εργαζομένων σας για εγγυημένη, εταιρική σύνταξη.

Η MetLife σχεδιάζει το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα στα «μέτρα» της Επιχείρησής σας, καθώς διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία, υλοποιώντας Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα από το 1964.
Υποστηρίζει τα Συνταξιοδοτικά της Προγράμματα με ευέλικτα Μηχανογραφικά Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία διευκολύνουν την έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση της Επιχείρησης και των Ασφαλισμένων.

Περιγραφή Προγραμμάτων:

 • Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών
  Είναι προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός Κεφαλαίου Συνταξιοδότησης που επιτυγχάνεται με τη συστηματική καταβολή καθορισμένων εισφορών και την αποτελεσματική μακροχρόνια επένδυσή τους. Οι τελικές παροχές καταβάλλονται με την μορφή σύνταξης ή εφάπαξ.
 • Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
  Στοχεύουν στην δημιουργία ενός Κεφαλαίου Συνταξιοδότησης, το οποίο αποβλέπει στην εξασφάλιση προκαθορισμένης τελικής παροχής (εφάπαξ ή σύνταξης), βάσει των ετών υπηρεσίας και του επιπέδου αποδοχών των εργαζομένων.
 • Προγράμματα Αναπλήρωσης Εισοδήματος
  Συμβάλλουν στην προστασία του βιοτικού επιπέδου, μέσα από την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, όσον αφορά στο συνολικό συνταξιοδοτικό εισόδημα του ασφαλισμένου.
 • Προγράμματα προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών
  Σχεδιάζονται ειδικά για να παρέχουν κίνητρα και να δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.
 • Ειδικά Προγράμματα Πρόωρης Συνταξιοδότησης
  Υποστηρίζουν την οργάνωση και υλοποίηση πρωτοβουλιών της επιχείρησης για ελκυστικά πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης.
 • Προγράμματα πολλαπλών επενδυτικών επιλογών
  Πρόκειται για επιλογές επενδυτικού σχήματος για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, που βασίζονται σε μίγματα επενδυτικών χαρτοφυλακίων, καθώς και σε ειδικές επενδυτικές στρατηγικές.
 • Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τους εργαζόμενους
  Αποτελούν μια διεθνή τάση που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης και κατανομής της ευθύνης για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών των εργαζομένων.
 • Προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής
  Oργανώνονται από την MetLife με την βοήθεια της επιχείρησης, ενώ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εργαζομένους.
 • Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Επαγγελματικών Ταμείων
  Διαχείριση των εισφορών, των παροχών, των επενδύσεων, καθώς και της επικοινωνίας με τα Μέλη.