Ιδιωτικά Προγράμματα

Προγράμματα
Υγείας

Είμαστε μαζί, στα μικρά ή μεγαλύτερα εμπόδια του δρόμου σας.

Προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου

Σχεδιάστε μαζί μας τη συνταξιοδότησή σας και το μέλλον των παιδιών σας.

Προγράμματα Προστασίας

Εγγυόμαστε τη φροντίδα αυτών που αγαπάτε.

Προγράμματα Αξιοποίησης Κεφαλαίου

Πολλαπλασιάστε τις επιλογές και το κεφάλαιό σας.

Σχεδιάστε μαζί μας τη συνταξιοδότησή σας και το μέλλον των παιδιών σας.

Στη MetLife παρέχουμε τη δυνατότητα για συστηματική και ευέλικτη δημιουργία κεφαλαίου για τη σύνταξη, με χρονικό ορίζοντα προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Αξιοποιώντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία της παγκόσμιας οικονομίας και την εμπειρία των κορυφαίων Συνεργατών μας είμαστε δίπλα σας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της προσπάθειάς σας, όποια στιγμή τη χρειαστείτε.

Με τα προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου απολαμβάνετε μεταξύ άλλων:

  • Ελευθερία στην επιλογή του ποσού που θα καταβάλλετε, σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες
  • Πρόσβαση στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, με πλήθος επενδυτικών επιλογών (ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα, χρηματικά διαθέσιμα), συνδυάζοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών
    οίκων (π.χ. BlackRock, Pimco, Vanguard, Templeton)
  • Ευελιξία αλλαγής της επενδυτικής επιλογής σας ανά πάσα στιγμή και δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης
    σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις συνθήκες των αγορών