Παρακάτω μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από αυτό τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό τον ιστότοπο. Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να σας "ξεχάσουν". Αυτό θα στείλει ένα αίτημα στον διαχειριστή του ιστότοπου και θα ειδοποιηθείτε μέσω mail μόλις γίνει η διαγραφή."
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Posts
WordPress posts author data
WP User Data
WordPress user data stored as user meta data in database
Παρακάτω μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στο διαχειριστή του ιστότοπου για να διορθώσετε τα δεδομένα σας. Εισαγάγετε όσα θέλετε να διορθώσετε. Θα σας ειδοποιησεί μέσω mail μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.